190318 ‘In het midden van het feest is de leegte.’ Poëzie ligt op straat. Of in dit geval, toont zich op een Rotterdamse vuilniswagen. Die zin komt binnen en in het onthouden, ben ik de bedenker ervan vergeten. De zin is niet van mij, alle lof aan de eigenaar. Voor mij raken de woorden aan iets universeels en daarom neem ik de vrijheid ze te gebruiken en mijn eigen woorden er aan toe te voegen.

De vuilniswagen-woorden raken aan de gedachte die ik heb meegenomen uit een week in Leusden, bij de Internationale School Voor Wijsbegeerte. Het thema van de week “Het raadsel van de tijd&...
Lees verder »

// verbeelden
// zinderen
// oogsten
// afronden
// liefhebben
// richten

Eerdere columns

Spoorsingel 47
3033 GG
Rotterdam
0031 6 16118411
mail

coaching

Coaching is een vorm van begeleiding bij werkgerelateerde vragen waarbij de cliënt zichzelf in zijn context steeds beter leert kennen. Vooral delen van zichzelf die in de hectiek van een werkdag over het hoofd worden gezien. Tijdens het gesprek staat de cliënt stil, om vanuit rust handelingen, gedachten, interacties, emoties, overtuigingen en drijfveren te analyseren. Of opnieuw te ervaren, maar dan in de veilige omgeving van de werkkamer van de coach. De coach luistert, vraagt door, confronteert en toetst vermoedens. De inzichten vormen de basis voor een breder en dieper handelingsrepertoire, dat gestoeld is op zelfkennis, zelfacceptatie, zelfvertrouwen en zelfwaardering. Helderheid over positie en koers en eigenheid in het leggen en onderhouden van contacten ondersteunen een duurzame groei. De cliënt maakt zich het coachingsproces eigen: reflecteren en interacteren. Beschouwen en handelen, naar binnen en naar buiten. Alleen en met anderen. Steeds opnieuw. In deze voortdurende opeenvolging verdiept de cliënt inzicht in zichzelf, zijn omgeving en de verhouding tussen die twee.